Het Lichtpunt is een kleine,
flexibele organisatie in de gehandicaptenzorg.

Wij bieden ondersteuning en begeleiding
aan mensen met een verstandelijke beperking

 

We doen dat vanuit hun individuele vragen en behoeften

En we zetten ons in om hun leven zinvol te laten zijn.

Wat doen wij

Stichting Het Lichtpunt biedt ondersteuning en begeleiding bij wonen:

In de Wlz (Wet langdurige zorg) voor mensen met een Wlz indicatie:

  • Wonen met verblijf (24 uurszorg)
  • VPT (Volledig Pakket Thuis) mensen ontvangen de zorg in hun eigen woning
  • Overbruggingszorg

In de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) voor mensen met een Wmo indicatie:

  • Begeleiding thuis voor mensen die zelfstandig wonen
  • Steunpunt voor mensen die zelfstandig wonen

Aantal cliënten

Er zijn 20 plaatsen voor wonen met verblijf verdeeld over de hoofdvestiging Kerkstraat 45 en de nevenvestiging Vinkeweg 15, beide in Katwijk a/d Rijn.

Een wisselend aantal cliënten maakt gebruik van VPT en overbruggingszorg.

Het aantal cliënten dat ondersteuning krijgt in de Wmo is afhankelijk van de behoefte hieraan in de wijk en de doorverwijzing vanuit de sociale wijkteams.

Bij toenemende zorgbehoefte bij Wmo cliënten kan doorstroming plaatsvinden naar de Wlz.

Om goed te kunnen voldoen aan de vraag van cliënten wordt samengewerkt met andere organisaties o.a. bij wijkservicecentrum Binders en bij activiteiten voor cliënten die geen dagbesteding hebben.

Wij onderhouden contacten met de volgende organisaties: