Onze visie

 • Mensen met een verstandelijke beperking zijn mensen met hun eigen specifieke eigenschappen en mogelijkheden.
 • Zij moeten de ruimte krijgen om naar vermogen zelf te bepalen wat zij belangrijk vinden voor de invulling van hun leven.
 • Zij moeten kansen krijgen en deze kansen ook kunnen benutten.
 • Onze ondersteuning en begeleiding zijn erop gericht hen actief te laten deelnemen aan de samenleving.

Onze missie

 • We ondersteunen en begeleiden mensen met een verstandelijke beperking,
 • we doen dit vanuit hun individuele vragen en behoeften en
 • we zetten ons in om hun leven zinvol te laten zijn.

Kwaliteit van leven betekent dat mensen:

 • zelf regie hebben over hun leven,
 • zelf keuzes kunnen maken,
 • deelnemen aan de samenleving,
 • relaties kunnen onderhouden,
 • zich kunnen ontwikkelen,
 • rechten en plichten hebben.