Vacatures:

Het Lichtpunt is een kleine, wendbare zorgorganisatie, die volop in beweging is. We ondersteunen en
begeleiden mensen met een verstandelijke beperking. We doen dit vanuit hun individuele vragen en
behoeften en we zetten ons in om hun leven zinvol te laten zijn. Binnen onze organisatie zijn 21
plaatsen voor wonen met verblijf. Een wisselend aantal cliënten maakt gebruik van VPT (4) en WMO
(25).  
Het Lichtpunt richt zich op bepaalde doelgroepen met enerzijds een langdurige en complexe zorg
en begeleidingsvraag en anderzijds op cliëntgroepen met een vraag naar ambulante begeleiding gericht
op behoud van zelfstandigheid in de eigen woonomgeving. Persoonsgerichte zorg en begeleiding aan de
cliënt waarbij samenhang, het aankunnen, gunnen en interdisciplinaire zorg, sleutelbegrippen zijn. Wij
vinden het belangrijk dat mensen met een handicap een eigen plek hebben in de samenleving en
kansen krijgen om zich te ontwikkelen. We ondersteunen de mensen om naar vermogen eigen keuzes
kunnen maken en we behandelen iedereen met respect.

Voor de uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar nieuwe collega’s

Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met Milou de Monye, manager Zorg, via 071-40 230 41

Solliciteer direct! Stuur je CV en motivatiebrief naar personeel@stichtinghetlichtpunt.nl