Medewerkers

Bij Het Lichtpunt werken 26 medewerkers.
Er wordt gewerkt met een Wlz team en een Wmo team.
Medewerkers ondersteunen en begeleiden cliënten zoals verwoord in de visie en missie.
Er is sprake van stabiele teams en medewerkers die de cliënten goed kennen.

Wat maakt het werken bij Het Lichtpunt zo leuk

Op de vraag wat het werken bij Het Lichtpunt leuk maakt, gaven medewerkers o.a. de volgende antwoorden:

  • Fijne collega’s, korte lijnen
  • Er is aandacht voor de privé situatie
  • De cliënt staat voorop
  • Mogelijkheid om mee te denken
  • Vrijheid van werken
  • Voldoende tijd en ruimte om cliënten de aandacht te geven die ze nodig hebben
  • Prettig werken in kleine organisatie

Ontwikkeling

Driejaarlijks wordt door een extern bureau een Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO) uitgevoerd.
Bij het laatst gehouden onderzoek in 2016 gaven medewerkers Het Lichtpunt een 8,2 wat betreft de algemene tevredenheid.

Leerbedrijf

Het Lichtpunt is een erkend leerbedrijf.
De erkenning betreft Sociaal Agogisch Werk.
Studierichting Sociaal Pedagogisch Werker, niveau 3 en 4.