Klachtenfunctionaris

In het kader van de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg) huurt Het Lichtpunt bij  ECKG (Stichting Expertise Centrum Klacht- en Gezondheidsrecht) de diensten in van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris kan ingeschakeld worden door cliënten, verwanten en medewerkers van Het Lichtpunt.
Via bijgaande link wordt duidelijk hoe en wanneer de klachtenfunctionaris bereikt kan worden.

Irene van Trier
Klachtenfunctionaris ECKG
Link naar profielpagina: www.eckg.nl/kf-irene-van-trier