Documenten

klachtenregeling cliënten
Algemene voorwaarden
Uw zorg in een AWBZ-instelling
Rapportage CTO 2014
MTO 2016
Statuten 2014
Jaarverslag 2016
Rapport Lichtpunt Ambulant LSR cliëntenraadpleging 2017
Rapport Lichtpunt Wonen LSR cliëntenraadpleging 2017
Kwaliteitsrapport Het Lichtpunt 2017
Jaarrekening 2017
Controleverklaring
Beoordelingsverklaring jrk 2018 (was getekend)
Jaarrekening 2018
Kwaliteitsrapport 2018