Cliëntenraad

Sinds 1999 bestaat de cliëntenraad binnen Het Lichtpunt.
Er is sprake van een gemengde cliëntenraad; in de raad hebben zowel cliënten als vertegenwoordigers zitting.
De cliënten worden ondersteund door een coach.

De cliëntenraad wordt gevraagd om advies t.a.v. allerlei onderwerpen en betrokken bij verbetertrajecten. In overleg met de cliëntenraad is besloten om van cliënten naast de gebruikelijke eigen bijdrage Wlz een aanvullende bijdrage te vragen voor extra dienstverlening.

Driejaarlijks wordt door een extern bureau een Cliënt Tevredenheid Onderzoek (CTO) uitgevoerd.
Het onderzoek wordt uitgevoerd bij cliënten en cliëntvertegenwoordigers.
Het volgende onderzoek vindt plaats in 2017.

Op de site van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, www.igz.nl, zijn inspectierapporten in te zien.

Het Lichtpunt wil blijven verbeteren en doet dat o.a. aan de hand van de uitkomsten van gehouden onderzoeken.