Organiseren met het hoofd en helpen met het hart

Het Lichtpunt ondersteunt en begeleidt mensen met een verstandelijke beperking. We doen dit vanuit hun individuele behoefte en we zetten ons in om hun leven zinvol te laten zijn.

Organiseren met het hoofd en helpen met het hart

Stichting Het Lichtpunt is een kleine en flexibele organisatie voor verstandelijk gehandicaptenzorg in Katwijk en bestaat sinds 1975

Waarmee kan Het Lichtpunt jou helpen?

Stichting Het Lichtpunt biedt zowel ondersteuning en begeleiding voor cliënten uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Het Lichtpunt biedt in de Kerkstraat 45 intramurale zorg (zorg in de zorginstelling) voor mensen met een Wlz-indicatie. In de nevenvestiging aan de Vinkeweg (op loopafstand van de hoofdlocatie), wordt eveneens Wlz-zorg aangeboden.

Wonen met verblijf

Het Lichtpunt is een instelling voor verstandelijk gehandicapten die:

  • Altijd toezicht nodig hebben
  • 24 uur per dag zorg in de buurt nodig hebben
  • Een Wlz-indicatie hebben.

Zorg in eigen woning (VPT)

Met een indicatie VPT (Volledig Pakket Thuis), ontvang je zorg in jouw eigen huis. In De Koningshof (naast Het Lichtpunt Kerkstraat 47), wonen 4 cliënten met een VPT-indicatie. Met Dunavie, de woningbouwcorporatie in Katwijk, heeft Het Lichtpunt afspraken over de bewoning van woningen in De Koningshof.

Zorg in eigen woning (Wmo)

Met een Wmo-indicatie (wet maatschappelijke ondersteuning), ontvang je eveneens zorg in jouw eigen huis. Wij bieden Wmo-zorg in de Gemeente Katwijk aan. Deze zorg wordt geregeld vanuit de Gemeente. Zorgvragen komen binnen bij de Gemeente. De consulent van de Gemeente neemt contact op met Het Lichtpunt om te overleggen voor welke zorg en het aantal uur zorg waarvoor je in aanmerking komt.

Overbruggingszorg

Overbruggingszorg kan worden ingezet als je eigenlijk niet meer thuis kunt/wilt wonen omdat je extra zorg nodig hebt, maar je nog geen plaats in een zorginstelling gevonden hebt. Overbruggingszorg kan dan worden ingezet totdat er een goede plek voor jou gevonden is.

Zelfstandigheid is ons belangrijkste doel

Stichting Het Lichtpunt wil graag dat jij je bij ons thuis voelt. Wij leveren goede zorg, waarbij er naar je geluisterd wordt en jij, zoveel als mogelijk, zelf kunt regelen.

Onze locaties

Meer informatie?

Wij gaan ervan uit dat jij op deze website alle belangrijke informatie kunt vinden. Als dit niet zo is, bel (071-4023041) of mail (info@stichtinghetlichtpunt.nl) ons dan.

Laatste nieuws