Het Lichtpunt is een kleine,
flexibele organisatie in de gehandicaptenzorg.

Wij bieden ondersteuning en begeleiding
aan mensen met een verstandelijke beperking

 

We doen dat vanuit hun individuele vragen en behoeften

En we zetten ons in om hun leven zinvol te laten zijn.

Stichting Het Lichtpunt bestaat sinds 1975

Wij zijn een kleine, flexibele organisatie in de gehandicaptenzorg.
We ondersteunen en begeleiden mensen met een verstandelijke beperking. We doen dit vanuit hun individuele vragen en behoeften en we zetten ons in om hun leven zinvol te laten zijn.

 

Wij vinden het belangrijk dat mensen met een handicap:

  • Een eigen plek hebben in de samenleving
  • Kansen krijgen om zich te ontwikkelen
  • Naar vermogen eigen keuzes kunnen maken
  • Met respect bejegend worden
  • Ondersteuning krijgen aansluitend bij hun individuele situatie
  • Iets kunnen betekenen voor anderen in de samenlevering

1 november 2022

Beveiligingsincident Carenzorgt

Nedap, leverancier van Cliëntenportaal Carenzorgt, is getroffen door een beveiligingsincident in het systeem. Hierdoor zijn dossiers van verschillende zorgaanbieders ongeoorloofd ingezien. Helaas waren daar ook een aantal cliëntendossiers van Stichting het Lichtpunt bij. We hechten veel waarde aan privacy en betreuren het gebeurde dan ook ten zeerste. Betrokken cliënten worden persoonlijk op de hoogte gebracht van het incident. Verder hebben wij een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om welke documenten het gaat is helaas niet vast te stellen. Nedap weet alleen welke gebruikersaccounts van Carenzorgt er getroffen zijn en hoeveel documenten er zijn gedownload. De politie heeft het incident nog in onderzoek.

Heeft u nog vragen over dit incident dan kunt u contact opnemen met:

Milou de Monyé

m.m@stichtinghetlichtpunt.nl