Een eigen thuis bij Het Lichtpunt

Het Lichtpunt is een kleinschalige organisatie in de  gehandicaptenzorg. Het biedt mensen met een verstandelijke beperking een plek waar het fijn wonen is. Een echt thuis. Waar iedereen wordt gekend en zijn eigen leven kan leiden. Dat is het uitgangspunt voor de zorg van elke dag.

Organiseren met het hoofd en helpen met het hart

Het Lichtpunt is een kleine en flexibele organisatie voor verstandelijk gehandicaptenzorg in Katwijk en bestaat sinds 1975

Het Lichtpunt biedt:

Op deze site kunnen jij en je verwanten veel informatie vinden over de zorg en begeleiding die Het Lichtpunt kan bieden.

Dat kan van wonen met verblijf zijn vanuit de Wet Langdurige Zorg tot ondersteuning thuis vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit en meer is te vinden onder het kopje Zorgaanbod op deze site.

Meer informatie?

Mochten jij en verwanten meer informatie nodig hebben, dan zijn wij uiteraard per telefoon (071-4023041) of mail (info@stichtinghetlichtpunt.nl) bereikbaar.

Onze locaties