Het Lichtpunt is een kleine,
flexibele organisatie in de gehandicaptenzorg.

Wij bieden ondersteuning en begeleiding
aan mensen met een verstandelijke beperking

 

We doen dat vanuit hun individuele vragen en behoeften

En we zetten ons in om hun leven zinvol te laten zijn.

Stichting Het Lichtpunt bestaat sinds 1975

Wij zijn een kleine, flexibele organisatie in de gehandicaptenzorg.
We ondersteunen en begeleiden mensen met een verstandelijke beperking. We doen dit vanuit hun individuele vragen en behoeften en we zetten ons in om hun leven zinvol te laten zijn.

 

Wij vinden het belangrijk dat mensen met een handicap:

  • Een eigen plek hebben in de samenleving
  • Kansen krijgen om zich te ontwikkelen
  • Naar vermogen eigen keuzes kunnen maken
  • Met respect bejegend worden
  • Ondersteuning krijgen aansluitend bij hun individuele situatie
  • Iets kunnen betekenen voor anderen in de samenlevering